Dankjewel voor je interesse in vrijwilligerswerk!

Zeer veel mensen melden zich spontaan aan om ons te ondersteunen tijdens de corona-pandemie. Dat doet ons veel plezier!

We bekijken wanneer en binnen welke takenpakketten we extra hulp kunnen inschakelen. Wil ook jij je steentje bijdragen? Vul dan het formulier onderaan deze pagina in. Wij leggen alvast een database aan van de mensen die zich willen inzetten. Wanneer wij een concrete taak voor jou hebben, nemen we contact me je op. Hou er rekening mee dat het even kan duren vooraleer je gecontacteerd wordt. Dit is afhankelijk van de nood op dat moment.

Vrijwilligers zonder (para)medische achtergrond die zich aanmelden in het kader van COVID-19 worden niet binnen de zorgcontext ingeschakeld. Mogelijke taken zijn algemene ondersteuning, administratie, in ontvangst nemen van pakketjes voor patiënten, … Zelf een voorstel? Vul gerust aan.

Door in te schrijven, aanvaard je onze interne afspraken.

Ga naar de interne afspraken. 

Wil je graag een zorgverlener helpen bij de boodschappen, kinderopvang, …?

Ken je de website www.hulpvoorhelden.be al? Ook via dit platform kan je je aanmelden voor vrijwilligerswerk.

In de strijd tegen de corona-epidemie staan elke dag tienduizenden zorgverleners paraat. Help een zorgverlener in je buurt door er boodschappen voor te doen, op zijn/haar kinderen te letten of een andere dienst te verlenen. Engageer je in de strijd tegen de epidemie. Je vult je gegevens in en geeft aan welke hulp je kan bieden. De aangesloten zorginstellingen contacteren je dan rechtstreeks om concrete afspraken te maken. Gezien verschillende zorginstellingen aangesloten zijn, kunnen we je niet verzekeren dat je door AZ Sint-Maarten gecontacteerd zal worden.

Geïnteresseerd? Hou dan rekening met volgende puntjes:

 • Respecteer altijd de aanbevelingen van de overheid als je hulp biedt (www.info-coronavirus.be).
 • Iedereen kan helpen, maar schrijf je enkel in als je gezond bent en niet in de risicogroep zit.
 • Commerciële dienstverlening is uitgesloten.

Hulpvoorhelden.be is een initiatief van vrijwillige ondernemers uit de web- en technologiesector.

Algemene afspraken

 • De activiteiten van de vrijwilliger gaan steeds door binnen AZ St-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen. Er kunnen geen activiteiten van thuis uit gedaan worden.
 • De vrijwilliger wordt gecontacteerd door het ziekenhuis en maakt rechtstreeks met de vragende dienst afspraken rond zijn aanwezigheid (timing, locatie, …).
 • De vrijwilliger zorgt zelf voor een verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Deze wordt gratis aangeboden door de Vlaamse overheid maar registratie vooraf is wel noodzakelijk. Dat kan via volgende website: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/.
 • AZ Sint-Maarten voorziet de nodige beschermingsmiddelen (incl. eventuele arbeidskledij) die van toepassing zijn op het takenpakket van de vrijwilliger.
 • De vrijwilliger wordt niet ingeschakeld binnen de zorgcontext.
 • Een (vrijwilligers)vergoeding kunnen we je niet geven, wel onze grote dankbaarheid!
Voorwaarden om te kunnen starten
 • Krijg je een vervangingsinkomen (werkloosheid, ziekte of invaliditeit, …)? Neem vooraf contact op met je uitbetalingsinstelling en vraag na of je de activiteit mag uitvoeren.
 • Voel je je ziek? Heb je (lichte) symptomen? Kom dan niet.
 • Meet steeds voor je vertrek naar het ziekenhuis en na thuiskomst je temperatuur. Heb je koorts (> 37,5° C)? Kom dan niet.
Beroepsgeheim

De vrijwilliger verbindt zich ertoe uiterst discreet om te gaan met informatie van en over patiënten en het ziekenhuis (discretieplicht) en zal het beroepsgeheim respecteren. Hij is verplicht tot strikte geheimhouding omtrent alles wat hem tijdens en/of door de activiteit ter kennis komt en als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Deze verplichting duurt voort na het beëindigen van het vrijwilligerswerk.

AZ Sint-Maarten (een zorgvoorziening van vzw Emmaüs) respecteert je privacy. Gegevens die AZ Sint-Maarten via het inschrijvingsformulier ontvangt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag. In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden de gegevens niet aan derden overgemaakt.  De door jou verstrekte informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hogervermelde doeleinden en nadien vernietigd. Je kan de complete privacyverklaring lezen op Emmaus.be