• Alle bezoek is verboden met uitzondering van (binnen de bestaande bezoekuren)
  • Materniteit (V110): alleen de partner, zie bijkomende richtlijnen hieronder
  • Pediatrie (V430): 1 ouder (bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde ouder)
  • Neonatale zorg (V128): 1 ouder (in samenspraak met de verantwoordelijke vroedvrouw kan een uitzondering gemaakt worden)
  • Palliatieve eenheid De Mantel (V225): max. 3 bezoekers per dag
  • Stervende patiënten op niet-palliatieve eenheden: max. 2 bezoekers tegelijk (ouder dan 18 jaar, tenzij eerstegraadsverwant)
  • Stervende patiënten op COVID-19 eenheden: max. 2 bezoekers éénmalig, gedurende 20 minuten (ouder dan 18 jaar, tenzij eerstegraadsverwant)
 • Enkel personen die geen symptomen van COVID-19 (temperatuur >37,5°C, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) hebben of minimaal 3 dagen geen symptomen meer vertonen na het doormaken van COVID-19-besmetting mogen in bovenstaande gevallen op bezoek komen. 
 • Tijdens het bezoek geen hand schudden, zoen of knuffel geven.
 • Vanaf 4 mei 2020: aangepaste toegangscontrole in het kader van het coronaveilig houden van ons ziekenhuis.

Materniteit

 • De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen:
  1. Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf blijft de partner 24 uur op 24 op de kamer. Rondlopen in de gangen van de materniteit moet tot een minimum beperkt worden.
   OF
  2. Als de partner liever niet 24 op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet (tot max. 22 uur). Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. De partner mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Kies je voor een tweepersoonskamer? Dan is sowieso optie 2 van toepassing. 
 • Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden.