Maatregelen voor patiënten m.b.t. afspraken

De overheid communiceerde een afgelasting van alle geplande niet-dringende ingrepen, behandelingen, onderzoeken en raadplegingen.

Alle dringende en levensnoodzakelijke therapieën, raadplegingen en behandelingen (chemotherapie, etc...) worden wel voortgezet.

Je hebt een afspraak 

 • In principe worden alle patiënten vanaf zaterdag 14 maart 2020 telefonisch of via sms gecontacteerd om te melden of hun afspraak al dan niet doorgaat.
 • We sms'en en bellen patiënten in chronologische volgorde op. Gelieve ons niet zelf te contacteren wanneer jouw afspraak pas over enkele dagen of weken doorgaat. 

Kom je toch naar het ziekenhuis voor een raadpleging? Hanteer dan volgende richtlijnen:

 • Elke patiënt mag maximaal 1 begeleider (ouder dan 18 jaar) meebrengen naar zijn consult. De begeleider moet tijdens de raadpleging wachten aan het onthaal of in de grote wachtzalen (route 041, 061, 081 en 086). Enkel indien het (medisch) noodzakelijk is (bv. gezien zorgbehoevendheid patiënt, taalbarrière) mag de begeleider mee de consultatieruimte van de arts binnen. De begeleider wordt enkel toegelaten wanneer hij/zij geen symptomen heeft van COVID-19 (koorts >37,5°, hoesten, ademhalingsmoeilijkheden). 
 • In de wachtruimtes wordt voldoende ruimte gelaten tussen de stoelen, zodat de afstand tussen 2 personen voldoende groot is om besmetting te voorkomen. 
 • Er wordt geen begeleider toegestaan binnen het dagziekenhuis oncologie wegens de hoge kwetsbaarheid van deze patiëntengroep. Eén begeleider wordt wel toegestaan tot aan de deur van de diensten D350.
 • Onze medewerkers met direct patiëntencontact dragen een mondmasker om zo zichzelf en hun collega's te beschermen. Zo hopen we tijdens deze periode de continuïteit van onze diensten te garanderen. 

Informatie voor specifieke doelgroepen

Voel je je ziek en heb je symptomen (koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) van het coronavirus (COVID-19)? Steeds vooraf contact opnemen om te kijken of je afspraak kan doorgaan of niet.

 • I.g.v. zwangerschap
  • Geplande controleraadplegingen gaan door. De zwangere gaat alleen op raadpleging. De partner kan wachten aan het onthaal of in de grote wachtzaal (route 081) (eventueel met de kinderen).
 • Radiotherapie
  • Alle geplande bestralingen gaan door.
  • Als het mogelijk is, kom je alleen (zonder begeleider) naar je afspraak. Kan je niet zelfstandig naar radiotherapie komen? Neem dan slechts 1 begeleider mee. 
  • Neem je temperatuur voor je naar radiotherapie komt. Ben je kortademig of is je temperatuur hoger dan 37,5°C? Contacteer dan eerst de dienst radiotherapie op 015 89 12 61. 
 • Medische beeldvorming
  • Je wordt door de dienst zelf opgebeld om te melden of je afspraak doorgaat of niet.
 • Diabetesconventie
  • Raadplegingen binnen de diabetesconventie gaan door, na afspraak. 

Je wil een afspraak maken

 • Voorlopig gaan alle niet-dringende ingrepen, behandelingen, onderzoeken en raadplegingen niet door.
 • Voor niet-dringende ingrepen, behandelingen, onderzoeken en raadplegingen maken we opnieuw afspraken vanaf 1 juni 2020.
 • Gelieve respect te hebben voor mogelijk langere wachttijden.

Maatregelen voor bezoekers

 • Alle bezoek is verboden met uitzondering van (binnen de bestaande bezoekuren)
  • Materniteit (V110): alleen de partner, zie richtlijnen hieronder
  • Pediatrie (V430): 1 ouder (bij voorkeur zoveel mogelijk dezelfde ouder)
  • Neonatale zorg (V128): 1 ouder (uitz.: een gehospitaliseerde moeder mag het kind samen met de partner bezoeken)
  • Palliatieve eenheid De Mantel (V225): max. 3 bezoekers per dag
  • Stervende patiënten op niet-palliatieve eenheden: max. 2 bezoekers tegelijk (ouder dan 18 jaar, tenzij eerstegraadsverwant)
  • Stervende patiënten op COVID-19 eenheden: max. 2 bezoekers éénmalig, gedurende 20 minuten (ouder dan 18 jaar, tenzij eerstegraadsverwant
 • Enkel personen die geen symptomen van COVID-19 (koorts >37,5°C, hoest, ademhalingsmoeilijkheden) hebben of minimaal 3 dagen geen symptomen meer vertonen na het doormaken van COVID-19 mogen in bovenstaande gevallen op bezoek komen. 
 • Wanneer je toekomt of vertrekt: geen hand schudden, zoen of knuffel geven.

Ik moet binnenkort bevallen. Mag mijn partner bij me blijven tijdens/na de bevalling?

 • Een zieke partner mag niet bij de bevalling aanwezig zijn of op bezoek komen.
 • Een gezonde partner mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen:
  1. Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf blijft de partner 24 op 24 op de kamer. Rondlopen in de gangen van de materniteit moet tot een minimum beperkt worden.
   OF
  2. Als de partner liever niet 24 op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 1 keer per dag op bezoek komen zonder tijdslimiet (tot max. 22 uur). Blijven slapen is in dat geval niet mogelijk. De partner mag enkel op de kamer, niet in de gangen.
 • Kies je voor een tweepersoonskamer? Dan is sowieso optie 2 van toepassing. 
 • Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden. 

Praktische informatie voor familieleden en naasten van patiënten met COVID-19

Werd je familielid of naaste opgenomen voor verzorging vanwege besmetting met het coronavirus COVID-19? Lees dan zeker de flyer met praktische informatie over onder andere bezoek, persoonlijke spullen, ontslag, ...

Je vindt de flyer hier

Wat met het ophalen van een ontslagen patiënt?

 • Een patiënt die niet op een COVID-19 verpleegeenheid werd opgenomen:
  • Het familielid die de patiënt komt ophalen, meldt zich steeds aan het onthaal
  • Het onthaal stemt af met de betrokken eenheid of het familielid tot aan de deur van de verpleegeenheid komt of dat de verpleegkundige de patiënt tot aan het onthaal brengt. 
 • Patiënt die wel op een COVID-19 verpleegeenheid werd opgenomen:
  • Het familielid meldt zich aan de secundaire ingang (de ingang rechts van spoed).
  • De verpleegkundige brengt de patiënt en zijn persoonlijke spullen tot aan de secundaire ingang. 

Wat met was en dergelijke?

Wat met de was van patiënten die door de corona-maatregelen geen bezoek mogen ontvangen? En is het nog mogelijk om bijvoorbeeld een geschenk, een gsm, … af te geven? AZ Sint-Maarten organiseert hiervoor een ophaal- en afhaalservice zodat het contact met familie en vrienden niet helemaal verbroken wordt.

Wat betekent dit concreet?

 • Tussen 14 en 20 uur in de hoofdingang;
 • Was ophalen en afgeven in een gesloten zak of verpakking;
 • Geschenken, een tekening, … afgeven (gelieve geen geld, breekbare of waardevolle voorwerpen af te geven);
 • Valies, kledij, … voor patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten (indien nodig wordt op de afdeling geholpen bij het inpakken);
 • Je vermeldt bij het ophalen en afgeven de afdeling, het kamernummer en de naam van de patiënt.

AZ Sint-Maarten is niet verantwoordelijk voor diefstal of verloren voorwerpen.

Jezelf beschermen - volg strikt deze maatregelen!

Ben je gezond dan is het risico op besmetting klein. Toch adviseren we om volgende maatregelen te nemen als een extra bescherming tegen besmetting met een coronavirus of andere infectieuze ziekte, zoals griep. Met deze maatregelen vermijd je ook de verspreiding van infectieuze kiemen naar de omgeving en/of patiënten.

 1. Vermijd het aanraken van je ogen, neus en mond met niet-gereinigde handen.
 2. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Of gebruik een handalcohol om je handen te ontsmetten.
 3. Pas een goede hoest- en nieshygiëne toe
  • Hoest/nies bij voorkeur in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg.
  • Hoest/nies tegen jouw arm - niet in je handen – wanneer je geen zakdoek hebt.
  • Ontsmet je handen na hoesten/niezen. Bij zichtbare bevuiling: was met water en zeep.
  • Hou tenminste 1,5 m. afstand van anderen.
  • Maak gebruik van een mondneusmasker indien je geen afstand kan houden.
 4. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

Voel je je ziek en vertoon je symptomen van het coronavirus?

Raadpleeg je huisarts en volg zijn aanbevelingen.

Hygiëneadvies voor de patiënt met symptomen van coronavirus-infectie en die thuis geïsoleerd is

Bekijk dit document.

Meer informatie?