Medisch

In dit artikel:

De nieuwste technologie voor EMG-onderzoek in labo neurofysiologie

dr. Bart Tillemans, subspecialisme: perifere zenuw- en spieraandoeningen, hoofdpijn

Patiënten met perifere zenuwletsels en spieraandoeningen kunnen bij AZ Sint-Maarten rekenen op een adequate diagnostiek gekoppeld aan een patiëntvriendelijke benadering.“Voorbeelden van pathologieën waarbij EMG-onderzoek nuttig kan zijn, zijn entrapment-neuropathieën zoals het carpaal tunnel syndroom, cervicaal/lumbaal radiculair lijden, plexopathie, polyneuropathie, myopathie of stoornissen van de neuromusculaire junctie.

Dankzij de nieuwste technologie voor EMG-onderzoek kunnen we de diagnostische mogelijkheden stelselmatig verruimen. ”Technologie is één zaak. Een informatief EMG-verslag kan ook enkel worden opgesteld op voorwaarde van een goede anamnese (medische antecedenten, medicatiegebruik, accurate beschrijving van de klachten en hun evolutie) en gericht klinisch onderzoek. Ook daaraan wordt de nodige aandacht besteed.

Dr. Tillemans: “Een ander terrein waarop we ook sterk focussen, is het comfort van de patiënt. Een concrete uitleg over de verschillende stappen van het onderzoek bijvoorbeeld. Maar ook het gebruik van op comfort afgestemd materiaal, bijvoorbeeld bij naaldmyografisch onderzoek.”

Een intensief ambulant en multidisciplinair revalidatieprogramma voor Parkinsonpatiënten

dr. Philippe Pals, subspecialisme: neurodegeneratieve ziekten, bewegingsstoornissen, neurotoxicologie

Naar aanleiding van de positieve resultaten met de multidisciplinaire MS-raadplegingen, startte AZ Sint-Maarten ook met een multidisciplinaire revalidatie voor parkinsonpatiënten. Dr. Pals: “Door samenwerking met de dienst fysische geneeskunde hebben parkinsonpatiënten toegang tot een intensief ambulant revalidatieprogramma met aandacht voor logopedische, fysiotherapeutische, ergotherapeutische, cognitieve en sociale aspecten van hun ziekte.” Het is een voorbeeld van de visie op goede zorg van neuroloog Pals. “Bovenop de standaardzorg voor parkinsonpatiënten wil ik in mijn klinische praktijk de nadruk leggen op de bereikbaarheid van de zorgverlener, empowerment van de patiënt en een gestructureerde paramedische
begeleiding.”

Naast de multidisciplinaire aanpak is ook innovatie een belangrijk aandachtspunt. Parkinsonpatiënten kunnen hier ook terecht voor ‘device aided therapy’. Duodopa® is een intestinale gelvormige parkinsonmedicatie en wordt via een draagbare pomp langs een sonde toegediend.

Naast de behandeling van Parkinson heeft dr. Pals ook bijzondere aandacht voor neurotoxicologie. “Hoe zeldzaam die problemen ook mogen zijn, ik sta open voor klinische vraagstukken binnen dat domein. Naast mijn aanstelling als lector door de UA, hou ik mij ook (opnieuw) bezig met klinische en wetenschappelijke studies. Dat laatste wordt mede mogelijk gemaakt door het oprichten van een fase 1-eenheid binnen AZ Sint-Maarten.”

Nieuwe preventieve behandelmogelijkheid voor patiënten met migraine

dr. Virginie Merckaert, subspecialisme: hoofdpijn, cerebrovasculaire aandoeningen

“Als hoofdpijnspecialist vind ik het belangrijk om niet alleen te zoeken naar het type hoofdpijn en best aangepaste behandeling, maar ook de patiënt maximaal te informeren en te betrekken in de keuze van de behandeling,” vertelt dr. Merckaert. “Hoofdpijn leren begrijpen en samen een gepast medicijn kiezen, is essentieel voor het welslagen van de behandeling van een vaak chronische aandoening.”

De levenskwaliteit van de patiënt verbeteren, is het hoofddoel van de therapie. Recent werden de preventieve behandelmogelijkheden van migraine uitgebreid met de komst van de zogenaamde CGRP-antagonisten. Zonder noemenswaardige bijwerkingen is deze gebruiksvriendelijke behandeling een interessante toevoeging aan het therapeutisch arsenaal van geselecteerde patiënten. CGRP staat voor calcitonin gene-related peptide en is één van de eiwitten die bij migraine een rol spelen.