Coronavirus (COVID-19)

Evolutie coronagevallen

Op vrijdag 8 mei – 10.00 zijn 15 patiënten met bevestigde corona-besmetting opgenomen in AZ Sint-Maarten, waarvan 5 op intensieve zorg en 3 beademd. 19 patiënten werden sinds sinds vrijdag 1 mei ontslagen en 4 opgenomen. De dalende tendens is hiermee bevestigd. We betreurden 1 overlijden.

Algemene cijfers AZ Sint-Maarten op basis van bevestigde coronabesmetting – (sinds 18/03/2020)

  • Het totale aantal opgenomen patiënten: 178
  • Het totale aantal patiënten dat het ziekenhuis heeft verlaten: 143
  • Het totale aantal overlijdens: 20

Naar een nieuw normaal

Om in de toekomst snel en veilig in te spelen op een eventuele toename van COVID-19-patiënten, vraagt de overheid aan de ziekenhuizen om een afgesproken capaciteit op een cohorteenheid en op intensieve zorg beschikbaar te houden.

Jan Ennekens, algemeen directeur: “Dit laat ons toe om de andere bedden te gebruiken voor een geleidelijke en veilige heropstart van onze ziekenhuisactiviteiten. In de week van 11 mei zullen we evolueren naar een 80% van het normale activiteitsniveau.”

Naast dringende afspraken en semi-dringende afspraken (zaken die door uitstel dringend geworden zijn) zullen we ook eerst patiënten wiens afspraak geannuleerd werd een afspraak geven voor we nieuwe, niet-dringende consulten inboeken. Deze laatste patiëntengroep wordt door het ziekenhuis zelf opgebeld.

Perfect veilige omgeving

Samen met andere ziekenhuizen merken we dat patiënten soms angst hebben om naar een ziekenhuis te komen omwille van het corona (COVID-19)-virus. Jan Ennekens: “Ik wil nogmaals benadrukken dat die angst onterecht is. De circuits m.b.t. COVID- en non-COVID-patiënten blijven gescheiden. Als ziekenhuis namen we ook de nodige maatregelen om erover te waken dat iedereen die ons ziekenhuis betreedt, evenals onze artsen en medewerkers, zich aan de noodzakelijke hygiënerichtlijnen houden. We zijn ervan overtuigd dat een combinatie van handhygiëne, persoonlijke beschermingsmaterialen (waaronder een verruimd mondmaskergebruik) en social distancing werkt.”

Maatregelen bezoek ongewijzigd

Dit betekent dat er geen bezoek toegelaten wordt tenzij in enkele specifieke gevallen.