Coronavirus (COVID-19)

Vrijdag 20 maart 2020 – 10 uur                                                                                     

AZ Sint-Maarten informeert de media via een wekelijkse persmededeling over evoluties en de organisatie in de strijd tegen het coronavirus.

De maatregelen in AZ Sint-Maarten worden gecoördineerd door Coördinatiecel ziekenhuisnoodplan (CCZ). De Coördinatiecel ziekenhuisnoodplan staat onder leiding van de algemeen directeur en wordt ondersteund door 8 operationele cellen van waaruit we de specifieke werking van het ziekenhuis organiseren: Medisch, Zorg, Personeel, Logistiek, facilitair en technisch, Administratief, ICT, Communicatie en Spoedgevallen. De CCZ komt dagelijks samen, 7 dagen op 7. Hiermee willen we anticiperen op wat komen gaat, onze organisatie omturnen om de verwachte toevloed aan patiënten te kunnen opvangen in de best mogelijke omstandigheden voor patiënt en ziekenhuismedewerker.

Samen met deze maatregelen  stellen we alles in het werk om patiënten die met andere (dringende) aandoeningen of noodzakelijke ingrepen en therapieën op ons beroep doen, even kwaliteitsvol te helpen. Hiervoor werd onze medische en verpleegkundige organisatie in belangrijke mate bijgestuurd op de spoedgevallendienst en door de inrichting van de cohorte-afdelingen.

De toename van het aantal opgenomen patiënten met bevestigde Corona besmetting nam deze week gestaag toe, van 1 naar 19, waarvan 3 op intensieve zorg. Twee patiënten werden reeds ontslagen vanuit de cohorte-verpleegeenheid.

Organisatie spoedgevallen

Maximale fysieke scheiding van patiëntenstromen op de spoedgevallen is al in voege vanaf de eerste aanmeldingen van COVID-19 verdachte patiënten.

Naast deze fysieke scheiding van de patiëntenstromen, is sinds deze week de medisch- en verpleegkundige spoed-equipe uitgebreid en opgesplitst naar met COVID-19 verdachte spoedgevallen enerzijds en andere spoedgevallen anderzijds. Op de hospitalisatie-eenheid spoed (HES) verblijven met COVID-19 verdachte spoedopnames tot het resultaat gekend is, en stromen bij positieve test door naar de cohorte-afdeling.

Met deze bijgestuurde organisatie willen we het verwacht volume ‘Corona-spoedpatiënten’ op een vlotte en veilige wijze opvangen, met maximale bescherming voor patiënt en ziekenhuismedewerker, zonder de ‘klassieke’ spoedgevallenwerking onder druk te zetten.
Daarnaast werkt de dienst spoedgevallen samen met het naastgelegen Coronapunt huisartsen, met een doorverwijzingstraject vanuit de huisartsen indien een spoedopname nodig blijkt.

Medische organisatie

Het medisch departement bereidt zich voor op de toenemende belasting voor de artsen, vnlk. intensivisten, internisten en spoedartsen, of eventuele ziekte. Ook krijgen de cohorte-afdelingen en de spoedgevallendienst een toegewezen medisch equipe. Dit betekent een reorganisatie van inzet van een grote groep artsen binnen de vrijgekomen tijd door uitstel van de niet-dringende geplande behandelingen en raadplegingen. Ongeveer 90% van de OK-activiteit werd uitgesteld. Er is een grote bereidheid onder de artsen om samen deze uitdaging aan te gaan.

Wat de afgelasting betreft van alle geplande niet-dringende ingrepen, behandelingen, onderzoeken en raadplegingen: alle patiënten worden telefonisch of via sms gecontacteerd om te melden of hun afspraak al dan niet doorgaat. Patiënten waarvan de raadpleging niet doorgaat, krijgen een sms bericht waar vermeld wordt dat we hen op een later tijdstip contacteren voor een nieuwe afspraak.

Cohort-afdelingen

Deze verpleegeenheden zijn functioneel afgescheiden van de rest van het ziekenhuis. Hier worden enkel bevestigde besmette COVID-19 patiënten verpleegd. Op deze wijze streven we ernaar dat met corona opgenomen besmette patiënten niet vermengd worden met de andere patiënten en kunnen we de verpleeg- en medische organisatie op de meest kwalitatieve wijze verzekeren.

Op vrijdag 13/3 werd de eerste patiënt op de cohort-afdeling opgenomen. Vandaag, vrijdag 20/3/2020 – 10:00 zijn er 17 patiënten opgenomen, waarvan 3 op intensieve zorgen . In het totaal heeft het ziekenhuis op dit ogenblik twee cohort verpleegeenheden met samen een capaciteit van 48 bedden, en daarnaast een cohort eenheid intensieve zorg met een capaciteit van 10 bedden. Het ziekenhuis is nu reeds gestart met de voorbereidingen om de capaciteit van de verpleegeenheden en intensieve zorg verder op te schalen met bijkomende eenheden indien dit nodig blijkt.

Er werden tot op heden 3 ‘cohorte teams’ (2 verpleeg en 1 intensieve) gevormd. De teams zijn goed voorbereid qua gebruik persoonlijk beschermingsmateriaal en procedures in het kader van de corona-besmetting. Ook ondersteunende diensten zoals schoonmaak, administratie, transport, … zijn voorbereid. Ook zij vormen belangrijke schakels in het zorgproces met strenge hygiënische voorschriften. We merken sterk gemotiveerde medewerkers en  teams die vandaag al COVID-19-patiënten opvangen en klaar staan voor de verwachte golf.

Beschermend materiaal

Voorraden van beschermingsmiddelen voor onze medewerkers worden nauwgezet gemonitord. Ook medische verbruiksmaterialen voor beademingstoestellen, handschoenen en specifieke medicatiestocks volgen we op de voet. Onze aankoopdienst en apotheek doen alle inspanningen om de stock af te stemmen op de te verwachte verbruiken.

De beschikbarheid van verzorgingsmaskers voor onze zorgverleners is vandaag en komende weken onder controle. De FFP2-maskers blijven kritisch op de langere termijn. De zelfproductie  van mondmaskers blijft doorlopen en worden enkel gebruikt door niet-zorgprofessionals. Dit zijn medewerkers die in contact komen met patiënten, maar geen patiënten verzorgen (bijv. schoonmaak, administratieve, technische dienst, ICT, ...). Medewerkers die niet in contact komen met patiënten dragen geen mondmaskers.

Naast mondmaskers zijn ook beschermjassen en Alcogel (handontsmetting) kritische producten.

Recente berichten in de pers hebben geleid tot een golf aan solidariteitsacties van mensen die mondmaskers willen maken en beschermingsmateriaal binnenbrengen. Als ziekenhuis en zorgsector in het algemeen appreciëren we dit ten zeerste. Omdat hygiëne en veiligheid meer dan ooit belangrijk zijn, aanvaarden we enkel producten die gemaakt zijn in een gecontroleerde omgeving, en geleverd in een originele en gesloten verpakking. Meer info hier

You'll never walk alone

De vele steunbetuigingen via sociale media, de schenkingen en aanbod vrijwilligers zijn een enorme steun voor onze medewerkers en patiënten.

Zo zong Günther Neefs “You’ll never walk alone” in onze inkomhal, een opname van  VIER dat we uitzonden naar alle patiëntenkamers en informatieschermen voor medewerkers.

Dagelijks krijgen we vele schenkingen van persoonlijk beschermingsmateriaal van bedrijven en particulieren. Mensen komen spontaan geschenken brengen voor onze medewerkers. Dank voor de massale steun.

Vele personen bieden zich aan om in deze periode onze zorgverleners te ondersteunen. Geïnteresseerden die zich willen inzetten als vrijwilliger om ons in tijden van het coronavirus (COVID-19) te versterken, kunnen zich kandidaat stellen via een speciale pagina op onze website.

Relevante links op onze website

Tekort beschermingsmateriaal: hoe kan jij ons écht helpen?
https://www.azsintmaarten.be/nieuws/tekort-beschermingsmateriaal-hoe-kan-jij-ons-echt-helpen

Aflever- en ophaalservice voor familie en mantelzorgers
https://www.azsintmaarten.be/nieuws/aflever-en-ophaalservice-voor-familie-en-mantelzorgers

Bijzondere maatregelen Coronavirus COVID-19 AZ Sint-Maarten
https://www.azsintmaarten.be/nieuws/bijzondere-maatregelen-coronavirus-covid-19

Vrijwillige ondersteuning Coronacrisis
inschrijvingswebsite in ontwikkeling via algemene website van het ziekenhuis