Medisch

Een knobbel ter hoogte van het grote teengewricht. Op die manier kennen de meeste mensen ‘hallux rigidus’. Aan de basis van de aandoening ligt slijtage van het kraakbeen. De aandoening leidt tot pijn, progressieve stijfheid en moeilijkheden bij het stappen. Cartiva®, een polyvinylalcohol implantaat, belooft een sterke vermindering van de pijn mét behoud van de souplesse in het gewricht.

Een 'progressieve' of voortschrijdende ziekte

Een curatieve of genezende therapie bestaat vandaag niet. Ingrepen hebben als hoofddoel om de nadelen van de ziekte te beperken. Waar artsen er wel in slagen om de pijn te reduceren, blijft het herstellen of behouden van de soepelheid van het gewricht een moeilijk punt. Het vastzetten van het gewricht (in vaktermen: een fusie) is sinds menige decennia de gouden standaard voor de behandeling van de eindstandige artrose. Dit geeft een zeer goede daling van de pijnklachten, maar elimineert per definitie de mobiliteit in dit gewricht. Daarnaast is er ook een risico op het optreden van een pijnlijke pseudoartrose.

Al tientallen jaren wordt er daarom gezocht naar een beter alternatief, met gelijkwaardige pijnbestrijding, maar een meer fysiologische mobiliteit. Een volledige prothese van dit gewricht biedt theoretisch deze voordelen, maar wordt op dit moment weinig tot niet meer gebruikt. Er zijn heden dan ook geen ontwerpen/producten die zowel bij mannen als bij vrouwen een hoge overleving hebben na 5 jaar.

Eindelijk een alternatief

Cartiva® is een polyvinylalcohol implantaat. Uitgebreide studies in de UK en Canada tonen aan dat het implantaat een laag risico op falen en complicaties inhoudt en een forse reductie van de pijnklachten biedt. Bovendien is er bij de meeste patiënten een toename of minstens een behoud van de souplesse in het gewricht. De tevredenheid bij de patiëntenpopulatie is zeer hoog.

Andere voordelen zijn:

  1. Een weinig invasieve implantatie (er dient slechts een beperkte hoeveelheid bot voor het wegwerken van de knobbel verwijderd te worden);
  2. Geen osteotomie (doorsnijden van bot) ter hoogte van de middenvoet (metatarsaal) noch basisfalanx;
  3. Indien er op termijn toch een fusie van het gewricht dient uitgevoerd te worden, kan het implantaat vlot verwijderd worden en is er geen groot botdefect dat verder opgevuld moet worden.

Primeur voor Benelux

Hoewel de reguliere terugbetalingsvoorwaarden hierop in België momenteel nog niet van toepassing zijn, zullen we dit product toch aanbieden omwille van de verschillende voordelen. Een primeur voor de Benelux.