Overdag werken aan je psychische, sociale of relationele problemen, maar 's avonds en in het weekend thuis zijn? In AZ Sint-Maarten kan je daarvoor terecht op de psychiatrische dageenheid of kortweg PAD. 

Maak kennis met de werking en de medewerkers van het PAD!

Het PAD

“De Pyschiatrische Dageenheid (PAD) biedt dagtherapie aan patiënten met een psychiatrisch of psychosomatisch probleem”, legt hoofdverantwoordelijke Dorien Vranckaert uit. “PAD bestaat uit vier diensten die elk met een specifieke doelgroep werken. De Welving is er voor patiënten met een verslavingsproblematiek. Levanter is onze dienst voor patiënten met een psychosomatisch probleem, vooral mensen met aanhoudende pijnklachten en chronische vermoeidheid. Op Socio-reva werken we met mensen met psychische problemen, zoals een depressie of psychose. Bij Psychotherapie ligt de klemtoon op patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of andere psychiatrische problematiek zoals een dwangstoornis. Op elke dienst werken we vanuit een specifieke therapeutische insteek.

De gemeenschappelijke rode draad is dat een behandeling in groep aangevuld wordt met individuele begeleiding. De focus ligt op empowerment, het versterken van de autonomie en de weerbaarheid van de patiënt.”

Op maat

Dorien: “Onze patiënten volgen een programma van drie tot vijf dagen per week en dat gedurende verschillende maanden tot maximum en jaar. Het doel is een omgeving creëren waarin mensen iets leren en daar thuis mee aan de slag kunnen.” Ellen Broeckaert (sociotherapeut):
“We werken ook allemaal multidisciplinair. Elke dienst bestaat uit een team van vier à vijf medewerkers: sociotherapeuten, klinisch psychologen, een bewegingstherapeut ... Daarnaast volgt een psychiater iedere patiënt medisch op.

Marleen Daniëls (psycholoog): “Elke dienst combineert verschillende therapievormen, van psychoeducatie en cognitieve gedragstherapie tot relaxatie, samen koken, sporten en creatieve therapie. Steeds op maat van de doelgroep.” Annick Nees (sociotherapeut): “Doordat we lange tijd intensief met onze patiënten op weg gaan, leren we hen als ‘volledige’ mens kennen. We kijken niet alleen naar het topje van de ijsberg – naar hun aandoening - maar ook naar wat daaronder zit. En vanuit dat volledige plaatje proberen we opbouwend en structurerend te werken.” Els Van Thielen (sociotherapeut): “Op Psychotherapie werken we psychotherapeutisch: patiënten gaan inzichtelijk aan de slag met hun problemen. Het accent ligt op bewustwording en verandering.”

Minimaatschappij

Ook bij Levanter en De Welving is bewustwording een kernwoord. Lien Van Eynde (psycholoog): “Via individuele gesprekken, en dankzij de interactie met de andere groepsleden, staan patiënten stil bij de problemen die ze ervaren. Ze krijgen zicht op zichzelf, in diepgewortelde patronen of belemmerende gedachten. Vandaaruit leren we hen vat te krijgen op hun kwetsbaarheid en sterker te staan in moeilijke momenten.” Roel Mattheeuws (psycholoog): “Elke groep vormt een veilige minimaatschappij waarin je kan zijn wie je bent. En waarin je stap voor stap nieuwe vaardigheden onder de knie krijgt zodat je steviger in je schoenen staat.” Falen, moedig overeind krabbelen, je kwetsbaar opstellen, schaamte overwinnen, in je kracht staan ... Het ligt hier allemaal heel dicht bij elkaar. Inge De Coster (sociotherapeut): “Een programma kan maar succesvol zijn als je bereid bent met jezelf aan de slag te gaan. Elk traject kent ups en downs. Mensen hervallen soms. Maar dan zijn wij er om daar een leermoment van te maken.”

Een nieuw hoofdstuk

Leen De Bruycker (sociotherapeut/ bewegingstherapeut): “In de laatste fase van hun behandeling bouwen we het therapieprogramma af en werken we naar ontslag toe. Heel wat patiënten gaan dan aan de slag als vrijwilliger in ons ziekenhuis. Voor velen is dat de ideale tussenstap met het oog op werkhervatting en weer autonoom functioneren in de maatschappij. Dankzij vrijwilligerswerk voelen ze zich weer nuttig en ervaren ze dat ze iets kunnen betekenen voor anderen. Op dat moment zijn ze vaak zelf nog broos, vandaar dat wij dat mee opvolgen zodat het een succeservaring wordt voor iedereen.”

Roel: “In onze samenleving kijken we gemakkelijk neer op mensen met een psychische stoornis of verslaving. En vaak wordt er in clichés gedacht: je bent een zwakkeling en je hebt het volledig aan jezelf te danken als je verslaafd bent, een burn-out hebt of niet meekan in onze prestatiemaatschappij. Daarbij vergeet men dat er altijd verschillende factoren meespelen. Een samenloop van omstandigheden kan ervoor zorgen dat je extra kwetsbaar bent. Als je ziet wat voor rugzak sommigen meeslepen, dan is het ongelooflijk dat zij op veel vlakken nog zo goed functioneren.”

Inge: “Het kan ons bovendien allemaal overkomen. Mannen, vrouwen, oud, jong, mensen met en zonder job, topmanagers of bandwerkers ... Iedereen kan tijdelijk in een neerwaartse spiraal belanden. Deze job zet me elke dag met twee voeten op de grond.” Evelyne Ponnet (psycholoog): “Tegelijk is het fantastisch om mensen te zien groeien naar een nieuw perspectief toe. Patiënten verwoorden het soms letterlijk zo: dit programma was voor mij het begin van een nieuw hoofdstuk.”

Meer weten over onze psychiatrie?