AZ Sint-Maarten werft elk jaar jobstudenten aan voor verschillende functies, gedurende de zomermaanden én tijdens het jaar. We zetten jobstudenten in voor administratieve diensten, schoonmaak, intern transport, technische dienst, …

Voorwaarden

Je kan maximaal drie jaar ingezet worden als jobstudent in AZ Sint-Maarten.

We trachten steeds een 'match' te vinden tussen de kandidaat-jobstudent en de functie.  Onze eerste selectie gebeurt op basis van competenties.

  • de juiste studierichting volgen/beschikken over het juiste visum
  • ervaring in de functie/het vakgebeid (via eerdere vakantiejobs of stages)
  • leeftijd/maturiteit

Voor administratieve functies moet je de derde graad van het secundair onderwijs voltooid hebben.

Er wordt altijd voorrang gegeven aan kinderen van medewerkers, artsen en huisartsen verbonden aan AZ Sint-Maarten en kinderen van leden van de raad van bestuur van VZW Emmaüs indien men meerdere gelijkwaardige kandidaten met de juiste competenties heeft.  Daarnaast geven we ook voorrang aan kandidaten die voor een langere periode wensen te komen.

Inzetbaarheid

Omdat een ziekenhuis 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 werkt, loopt een vakantiejob niet steeds van maandag tot vrijdag en ook niet van de 1ste tot de 31ste van een maand. Voor sommige functies wordt je ook buiten de klassieke kantooruren of zelfs tijdens het weekend ingezet.

Belangrijke tijdstippen zomerstudenten

Inschrijven kan van begin januari tot eind juni.

Voor een aantal periodes zal het aanbod te groot zijn. We kunnen dus niet voor alle studenten vakantiewerk garanderen.

Deze studenten worden dan ingeschreven als reserve. Het is dus best mogelijk dat je in de loop van de maand juli of later alsnog gebeld wordt.

Interesse?