Werd jouw stage bevestigd? Fijn! Voor je effectief van start kan gaan, moet je wel nog een aantal zaken met ons regelen.

Ten laatste 2 weken voor je start moet je een verplichte informatiesessie bijwonen en ons een aantal documenten bezorgen. Deze termijn wordt verlegd met de duur van feestdagen, brugdagen en vakantieperiodes die erin vallen.

Opgelet: als je dit niet voor de deadline hebt afgerond, kan je stage niet van start gaan. 

Verzamel alle onderdelen van je stagedossier en stuur deze gezamenlijk in via mail (stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be) zodra je over alle juiste en volledige documenten beschikt. Beschik je nog niet over elektronische documenten? Scan ze dan in en bezorg ze ons in goede kwaliteit in pdf-formaat. Let op: foto's worden niet aanvaard

Je stagedossier bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • inschrijvingsformulier informatiesessie
 • geneeskundig attest: dit verkrijg je via je school en wordt uitgereikt door een arbeidsgeneesheer
 • stagecontract: volledig aangevuld hyperlinked en ondertekend door je school, jezelf (en je ouder/voogd als je minderjarig bent)

Hieronder vind je alle informatie die jij nodig hebt om aan je stage te beginnen:

Doe de check!

Bracht jij alles in orde om van start te gaan met je stage?

Hoe breng je je stage definitief in orde?

Neem vooraf aan je stage alle informatie door die je hier kan terugvinden, zowel wat betreft de administratieve voorbereiding als de praktische aspecten.

Let op: de info op onze website wordt regelmatig aangepast. Kijk dus altijd kort voor je start nog eens na wat er nieuw is, ook als je voor de tweede keer op stage komt. Zeker de info rond de coronamaatregelen kan snel veranderen. 

Informatiesessie voor startende stagiairs

Wie voor het eerst op stage komt in AZ Sint-Maarten moet ten laatste twee weken voor de start van de stage deelnemen aan een informatiesessie. Elke toekomstige stagiair moet daar verplicht eenmalig aan deelnemen (je hoeft deze dus niet voor elke volgende stage opnieuw bij te wonen). Tijdens dat infomoment krijg je algemene en praktische informatie die voor jou als stagiair van belang is. Bovendien wordt op dat moment jouw elektronische identiteitskaart ingelezen. Dat is nodig om je toegangsbadge aan te maken. Breng dus zeker je identiteitskaart mee.

De informatiesessies gaan steeds door in het congrescentrum (route 130) van het ziekenhuis. Vergeet niet je eigen mondmasker mee te brengen. Je sluit best aan bij een sessie die niet te ver verwijderd is van je start, een à twee maanden voordien is ideaal. Je kan kiezen uit onderstaande data:

Opgelet: De coronamaatregelen die van kracht zijn op het ogenblik van de infosessie bepalen of de sessie al dan niet in de normale klassikale vorm kan doorgaan. Als dat niet kan, krijg je van ons kort voordien via mail andere instructies.

 • Vrijdag 7 augustus 2020: 10 - 11.30 uur
 • Vrijdag 4 september 2020: 15.30 - 17 uur
 • Woensdag 23 september 2020: 14 tot 15.30 uur
 • Dinsdag 13 oktober 2020: 14 - 15.30 uur
 • Vrijdag 13 november 2020: 15 - 16.30 uur
 • Maandag 14 december 2020: 14 - 15.30 uur
 • Dinsdag 26 januari 2021: 14 - 15.30 uur
 • Woensdag 17 februari 2021: 14 - 15.30 uur
 • Donderdag 25 maart 2021: 14 - 15.30 uur
 • Vrijdag 30 april 2021: 15 - 16.30 uur

Deelnemen kan door het volledig ingevulde inschrijvingsformulier samen met de andere gevraagde documenten in te sturen. Het aantal deelnemers is gelimiteerd volgens de capaciteit van de zaal in functie van de geldende coronamaatregelen. Tijdig inschrijven is dus belangrijk. De inschrijvingen worden telkens een week voordien afgesloten. 

Beschik je al over een identificatiebadge van AZ Sint-Maarten? Dan is het niet nodig om opnieuw aan te sluiten. Stuur wel ten laatste twee weken voor de start van je stage een mail naar stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be met vermelding van je nieuwe stageperiode. Zo kan je badge tijdig geheractiveerd worden. Voeg ook steeds een kopie toe van een geldig formulier voor gezondheidsbeoordeling (geneeskundig attest van de arbeidsgeneesheer), ook al liep je recent nog stage bij ons. Zonder het attest worden je rechten niet opnieuw geactiveerd.

Start je met je eerste stage voor de eerstvolgende informatiesessie? Laat dit zo snel mogelijk weten via stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be, zodat we je de nodige info kunnen bezorgen. Ook jouw identiteitskaart moet twee weken voor je start ingelezen zijn. 

Documenten

Documenten

Print onderstaande documenten af, neem ze grondig door en neem ze mee op de eerste dag van je stage:

 • Onthaalformulier: bezorg dit op je eerste stagedag aan je mentor i.f.v. je onthaal op de dienst.
 • Feedbackdocumenten: enkel voor stagiairs uit de eerste drie jaar van de opleiding verpleegkunde. Studenten uit het vierde jaar verpleegkunde vragen de documenten voor hun stage op hun school.
 • Basisveiligheid

Druk de werkpostfiche af die van toepassing is op jouw stage. Lees deze grondig en bewaar het afgedrukte document in je stagemap. Het is niet nodig om daarvan een kopie aan je mentor/ het ziekenhuis te bezorgen.

Ben je zwanger?

 • Bezorg een doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum aan stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmus.be. Vermeld in je bericht steeds de periode waarin je stage ingepland staat.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met onze arbeidsgeneesheer en maak een afspraak.
  (hilde.stevens [at] idewe.be of 015 28 00 72)
 • Lees de te volgen afspraken na in het document moederschapsbescherming.

Bezorg ten laatste twee weken voor de start* van je stage onderstaande documenten '(gescande documenten van goede kwaliteit in PDF-formaat, foto's worden niet aanvaard) samen in hetzelfde e-mailbericht aan de stagecoördinator (stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be). Het is niet de bedoeling dat je deze meebrengt op de informatiesessie of dat je deze meebrengt op je eerste stagedag.

 • een kopie van een geldig formulier voor gezondheidsbeoordeling (geneeskundig attest van de arbeidsgeneesheer), tenzij dit volgens de werkpostfiche niet verplicht is.
 • het door jou (en je ouders/voogd wanneer je minderjarig bent) en de onderwijsinstelling ondertekende stagecontract, tenzij je school een raamovereenkomst met ons afgesloten heeft.
 • inschrijving informatiesessie

Het volledig ingevulde en ondertekende onthaaldocument bezorg je op je eerste stagedag via je mentor.

Wanneer wij niet tijdig in het bezit zijn van deze documenten, word je niet toegelaten tot de stage.

* Deze termijn wordt verlengd met de duur van eventuele vakantie-, feest- en/of brugdagen tijdens de periode van twee weken voorafgaand aan jouw start. Start je tussen 1 juli en 15 september? Ook dan zal de deadline verlengd zijn. Bespreek deze tijdig met de stagecoördinator van het ziekenhuis zodat je zeker zonder problemen van start kan gaan.

Stagecontract

Bezorg ons ten laatste veertien dagen voor aanvang van je stage je volledig ingevuld stagecontract, dat reeds door jezelf en de onderwijsinstelling is ondertekend. Je bezorgt dat via mail (gescande documenten van goede kwaliteit in PDF-formaat, foto’s worden niet aanvaard) aan de stagecoördinator (stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be ()).

Deze gegevens heeft je school mogelijk nodig om een contract op te stellen:

Stagegever/vertegenwoordiger stageplaats Jan Ennekens
Functie vertegenwoordiger Algemeen directeur
Ondernemingsnummer 0411-515-075
Paritair Comité 330
RSZ-nummer 025-0771538-96
NACE-code 86.101
Telefoonnummer 015 89 10 10
Mailadres stagelopenbij.azsintmaarten [at] emmaus.be

Griepvaccinatie

Wij vragen aan al onze medewerkers die rechtstreeks patiëntencontact hebben om zich te laten vaccineren tegen de griep. Medewerkers die zich niet laten vaccineren, dienen tijdens een griepepidemie een mond-neusmasker te dragen om besmetting van patiënten en collega’s te voorkomen. Dit geldt ook voor stagiairs. Daarom raden wij jou aan om je te laten vaccineren via jouw huisarts.

Contactpersoon