Obesitascentrum Mechelen

AZ Sint-Maarten zet bij de start van 2020 een nieuwe stap in het effectief behandelen van patiënten met obesitas. Door het behandelplan verder te personaliseren, wil het centrum patiënten beter begeleiden naar een gezonder leven. De naamswijziging van obesitaskliniek naar obesitascentrum illustreert de andere aanpak.

Concreet zal elke patiënt met een zorgvraag rond obesitas een gestructureerde 360°-screening ontvangen. De resultaten hiervan worden besproken in een multidisciplinair overleg obesitas (MOO) met alle betrokken medische en paramedische specialisten. Deze samenwerking zal resulteren in een individueel behandelplan per patiënt. Met de hernieuwde aanpak mikt AZ Sint-Maarten op een betere multidisciplinaire begeleiding en meer continuïteit in de behandeling van patiënten met overgewicht.

Gezondheidsrisico in kaart brengen

Patiënten bij het Obesitascentrum Mechelen krijgen een score, van nul tot vijf, die hun gezondheidsrisico weergeeft. Het obesitascentrum volgt hiervoor het Edmonton Obesity Staging System (EOSS). Die score is het resultaat van een analyse van de patiënt op meerdere terreinen: medisch, lichamelijk, psychologisch, zijn welzijn en functionele beperkingen.

Deze 360°-benadering laat toe om een geïndividualiseerde behandeling uit te schrijven die rekening houdt met de risico’s, verwachtingen, motivatie en mogelijkheden van de patiënt. De meeste behandelingen zullen een mix zijn van gedragsverandering (eetgewoontes, roken, bewegen, …) en een medische ingreep.

Samen keuzes maken

Het multidisciplinair overleg obesitas (MOO) is het hart van het Obesitascentrum Mechelen. Tijdens een wekelijks overleg bespreken een gastro-enteroloog, endocrinoloog, chirurg, specialist fysische geneeskunde en revalidatie en de obesitascoördinator nieuw aangemelde patiënten of patiënten die een herevaluatie nodig hebben.

Elke deelnemer evalueert de gezondheidsrisico’s en behandelmogelijkheden vanuit zijn specialisme. Net die multidisciplinaire benadering zorgt voor een gedetailleerder beeld van de patiënt en de mogelijkheden om overgewicht te verhelpen.

Obesitascoördinator

De obesitascoördinator is een nieuwe functie binnen het obesitascentrum. Hij heeft een dubbele rol. De obesitascoördinatoren bij AZ Sint-Maarten zullen diëtisten zijn met een voortgezette opleiding rond obesitas. Vanuit hun expertise geven ze mee advies over de behandelmogelijkheden in geval van overgewicht. Als obesitascoördinator zijn ze daarnaast het aanspreekpunt voor de patiënt en begeleiden hem of haar tijdens het behandeltraject bij het Obesitascentrum Mechelen.

Klik hier  voor meer informatie over de onderzoeken, de mogelijke behandelingen, verloop van de hospitalisatie, de revalidatie, het dieet en het team.

Een afspraak of meer informatie?