TheA, kinder- en jeugdpsychiatrie

Welkom!

 

BELANGRIJK BERICHT IN KADER VAN COVID-19:

In overleg met het ziekenhuis en in navolging van de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid omtrent COVID-19 kan het therapeutisch programma van TheA, kinder- en jeugdpsychiatrie groep niet doorgaan in zijn gewoonlijke vorm. De leefgroepswerking is stopgezet tot nader order. Wij werken met een aangepast aanbod voor de opgenomen patiënten, waarbij de focus gelegd wordt op individuele sessies en gesprekken met het kind, jongere en hun gezin. Vanaf 04/05/2020 zullen stilaan ook nieuwe trajecten kunnen opgestart worden, mits dat er plek vrijkomt binnen de desbetreffende leefgroep.

We vragen bij het betreden van ons gebouw de richtlijnen omtrent hand- en hoesthygiëne te respecteren en toe te passen. Indien vermoeden van ziekte vragen wij om ons telefonisch te contacteren, waarna het gesprek kan verplaatst worden.

Bij vragen kan je ons steeds bereiken op ons hoofdnummer: 015 89 26 10. Wij zijn hierop bereikbaar op volgende momenten:

  • maandag en vrijdag: 9 - 16 uur
  • dinsdag, woensdag en donderdag: 9 - 12 uur

ONDERSTEUNING IN TIJDEN VAN COVID-19

Wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling of het welbevinden van een kind of jongeren, kan de zoektocht naar de juiste hulp soms zeer stresserend of verwarrend zijn. We beseffen maar al te goed dat wanneer een kind of jongere vastloopt, je graag zo snel mogelijk geholpen wilt worden. Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, hebben we jammer genoeg tijdelijk onze leefgroepswerking moeten sluiten en kunnen we jullie nu niet persoonlijk ontmoeten. We willen jullie niet in de kou laten staan en hopen jullie via deze weg een overzicht te geven welke hulplijnen je reeds kan inschakelen. We hopen dat dit een ondersteuning kan zijn in deze lastige tijden. 

Klik hier voor een overzicht van de hulplijnen

Daarnaast beseffen we maar al te goed dat langdurig samenleven onder één dak voor de nodige spanningen kan zorgen. Rust en structuur in de vorm van een dagplanning kunnen hierbij helpen. 

Op sociale media circuleert reeds een groot aanbod aan tips en tricks. Wij geven jullie graag enkele handvaten waarmee je aan de slag kan gaan. 

Ontdek hier onze handvaten

De adviezen en opgelegde maatregelen vanuit de overheid veranderen regelmatig. De hierboven toegelichte actie werd opgesteld op 30/04/2020, 15:00. Deze kunnen ten alle tijden aangepast worden.

TheA -Therapeutisch Atelier- is de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ Sint-Maarten. Deze dageenheid bevindt zich momenteel in Duffel (Spoorweglaan 23) en zal in een later stadium naar Mechelen verhuizen.

TheA biedt een kortdurende, intensieve, therapeutische dagbehandeling aan kinderen en jongeren met psychische problemen of ontwikkelingsmoeilijkheden, en dat voor een periode van 7 à 8 weken.

Je kan op onze dienst terecht om samen aan de slag te gaan, te experimenteren en te groeien in een fijne, rustige en veilige omgeving.

Samen betekent dat we vanuit TheA alles in het werk stellen om iedereen uit de directe leefomgeving van het kind/ de jongere, alsook de al betrokken hulpverlening, een actieve rol te geven in de behandeling.

Hierin is een goede afstemming van groot belang. Daarom zijn er reeds samenwerkingafspraken gemaakt met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, CKG Betlehem, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen en CGG De Pont. Met andere diensten zoals CLB’s, andere kinder- en jeugdpsychiatrische diensten, … in de regio zijn deze gesprekken lopende.

TheA biedt een dagbehandelingsaanbod voor twintig kinderen en jongeren van twee tot en met zestien jaar.

Elk kind of elke jongere brengt zijn dag door samen met zes tot zeven leeftijdsgenoten in één van de drie leefeenheden. In elke leefeenheid wordt een therapeutisch dagprogramma aangeboden van 8.30 uur tot 15 uur.

Vermits we ons zorgprogramma aanbieden via dagopname is het een belangrijke voorwaarde dat het kind of de jongere 's avonds en tijdens het weekend gewoon thuis kan zijn of in een gezinsvervangend milieu terecht kan.

Elke leefgroep wordt ondersteund door een vast team van twee leefgroepbegeleiders, een verpleegkundige, een gezinstherapeut en een kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast werken er in TheA een heleboel therapeuten, alsook twee leerkrachten.

Je kan TheA terugvinden op volgend adres: Spoorweglaan 23, 2570 Duffel. Parkeren doe je best op de parking van het station van Duffel.