Medisch

Deze nieuwe techniek is specifiek ontwikkeld voor de diagnose van borstkanker bij dens borstweefsel (veel klier- en weinig vetweefsel). Dit is het geval bij ongeveer 50% van de vrouwen en in het bijzonder bij jonge vrouwen. Een hoge borstdensiteit is een belangrijke risicofactor voor borstkanker. Bestaande screeningtechnieken schieten hier vandaag tekort. De ABUS-techniek (Automated Breast Ultrasound System) biedt hiervoor een oplossing. AZ Sint-Maarten investeert hierin als eerste in België.

We spreken over een hoge borstdensiteit wanneer een borst voor meer dan 50% bestaat uit klierweefsel en weinig vetweefsel. Vrouwen met dens borstweefsel hebben tot 3,25 keer meer kans om borstkanker te ontwikkelen t.o.v. vrouwen met een lage densiteit.

Dr. Katrien Vanwambeke (medische beeldvorming): “Net bij die doelgroep is het opsporen van tumoren moeilijker. Door te screenen met een mammografie of zelfs een 3D-mammografie slagen we er onvoldoende in om kleine letsels in dens borstweefsel op te sporen. Er is een hogere kans om op die beelden een borsttumor te missen in vergelijking met een vrouw met weinig dens weefsel.”

Snellere diagnose dankzij de ABUS-techniek

Dr. Sofie Dekeyzer (medische beeldvorming): “ABUS staat voor Automated Breast Ultrasound System. De techniek brengt de borst als een volume, 3D, in beeld. Als specialist medische beeldvorming kunnen we de borst dan vanuit verschillende invalshoeken analyseren. O.a. ook frontaal, een invalshoek die we bij de klassieke 2D-echografie niet hebben. De voordelen zijn dat afwijkingen in het weefsel beter zichtbaar zijn, beelden makkelijker reproduceerbaar zijn en we de evoluties van letsels nauwkeuriger kunnen vergelijken.”

AZ Sint-Maarten maakt als eerste in België van de ABUS-techniek gebruik. De dienst medische beeldvorming wordt hiervoor ook een referentiecentrum. In de US is deze techniek sterk ingeburgerd en zelfs als enige door de FDA (Food and Drug Administration) erkend voor borstkankerscreening. In Europa voeren vooral een aantal grote borstkankercentra deze 3D-echoscreenings uit.

Dat AZ Sint-Maarten nu als eerste in België start met borstkankerscreening met de ABUS-techniek is niet toevallig. Een vroegtijdige diagnose laat toe sneller in te grijpen en meer borstsparend te kunnen behandelen. De erkende borstkliniek in het ziekenhuis bevestigt hiermee haar ambitie om top te zijn inzake diagnose en behandeling van borstkanker. Naast state of the art apparatuur voor medische beeldvorming draagt de multidisciplinaire aanpak hiertoe bij.

Voor wie?

ABUS is als screeningtechniek erg interessant voor vrouwen met dens borstweefsel. Dr. Dekeyzer: “Zo’n borstweefsel treffen we aan bij ongeveer 50% van de populatie en in het bijzonder bij jonge vrouwen. Hun borstklierweefsel is ook stralingsgevoeliger. Met de ABUS-techniek kunnen we de repetitieve stralingsbelasting door mammografie beperken.”

“Vooral jonge vrouwen die familiaal erfelijk belast zijn voor borstkanker hebben voordeel bij deze techniek,” vult dr. Vanwambeke aan. “Tumoren zijn bij hen agressiever en sneller evolutief. Een vroegtijdige opsporing is belangrijk. Deze groep patiënten vormt dan ook een belangrijke doelgroep.”

Onze artsen medische beeldvorming?