Onder het motto "de K van Kwaliteit, die vullen we elke dag in" zetten alle medewerkers zich dagelijks in om kwaliteitsvolle en veilige zorg te garanderen.

Met diverse initiatieven in het kader van patiëntveiligheid willen vermijdbare schade aan de patiënt tijdens de opname verminderen.

Initiatieven

Patiëntidentificatie

In het kader van patiëntveiligheid draagt iedere opgenomen patiënt een identificatiearmbandje. Dit laat ziekenhuismedewerkers toe iedere patiënt op elk moment correct te kunnen identificeren.

Valpreventie

We screenen patiënten tijdens hun verblijf op een eventueel valrisico (door verminderde mobiliteit, verwardheid, ongepast schoeisel, …) en nemen acties om het valrisico te verkleinen.

Ook jij kan als patiënt preventieve acties ondernemen. Klik hier voor enkele tips

Veilig opereren

In het operatiekwartier wordt een checklist gebruikt om operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Medicatieveiligheid, wat kan je zelf doen?

Het juiste geneesmiddel in de juiste dosis op het juiste tijdstip innemen. Klinkt simpel? Er wordt geschat dat jaarlijks maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten zijn aan medicatiefouten.

Zes tips voor een veilig en correct medicatiegebruik:

  • Stel samen met je huisarts, apotheker, specialist en/of verpleegkundige een volledig medicatieschema op.
  • Praat openhartig met hen over je medicatiegebruik en allergieën.
  • Vraag voldoende informatie over je geneesmiddelen aan je zorgverleners.
  • Laat je medicatieschema aanpassen wanneer er iets aan je medicatie-inname verandert.
  • Neem je medicatieschema mee bij elk contact met een zorgverlener.
  • Hou je medicatieschema op zak zodat je het ook bij je hebt in noodgevallen.

Continu werken aan veilige zorgverlening

Verder melden en analyseren ziekenhuismedewerkers alle (bijna-)incidenten en neemt het ziekenhuis zonodig verbetermaatregelen. Op deze manier willen we permanent werken aan een veilige zorgverlening.

Als jij als patiënt een onveilige situatie opmerkt, willen we je vragen dit steeds te melden aan een van je zorgverleners.