Medisch

Een sterk uitgebouwd team van neurologen vindt bij AZ Sint-Maarten een goed evenwicht tussen algemene neurologie en specialisatie. De nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling nemen stelselmatig toe. Deel 2 van dit artikel (naar deel 1)

In dit artikel:

Gamma behandelingen MS (multiple sclerose) neemt exponentieel toe

dr. Nelly Govers, subspecialisme: multiple sclerose, inflammatoire aandoeningen
dr. Rizvana Amir, subspecialisme: multiple-sclerose, inflammatoire aandoeningen, neuro-oncologie

Nelly Govers en Rizvana Amir focussen zich, naast de algemene neurologie, op inflammatoire aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. De meest voorkomende
aandoening is multiple sclerose. Het gamma aan behandelingen daarvoor is de laatste tijd exponentieel toegenomen.

Dr. Rizvana Amir: “Waar er enkele jaren geleden enkel injecteerbare behandelingen bestonden (interferonen en glatirameeracetaat), zijn er nu ook meerdere orale behandelingen (fingolimod, teriflunomide, dimethylfumaraat, cladribine). Andere therapieën worden intraveneus toegediend (natalizumab, ocrelizumab, alemtuzumab).
Daarvoor worden patiënten opgenomen op het dagziekenhuis of op de afdeling.”

“Deelname aan internationale congressen en studies houdt ons up-to-date over de allernieuwste therapieën”, vult dr. Nelly Govers aan. “Het is namelijk zeer belangrijk om voor elke patiënt de voor hem of haar meest geschikte therapie te starten, op te volgen en zo nodig aan te passen afhankelijk van de evolutie.”

AZ Sint-Maarten biedt sinds 2016 ook een multidisciplinaire MS-raadpleging
aan. Daarbij evalueert een team bestaande uit een revalidatiearts, kinesist, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog en een sociaal assistent van de MS-Liga, de patiënt. Dat gebeurt tegen terugbetalingstarief. Op basis van die evaluatie formuleert het team een advies voor de verdere medische en paramedische opvolging en behandeling van de ziekte.

Naast multiple sclerose worden ook andere inflammatoire aandoeningen behandeld. Onder andere infectieziekten (meningitis, myelitis, encefalitis), neuromyelitis optica, systeemziekten (bijvoorbeeld neurosarcoïdose, neurolupus, neuro-Behcet), auto-immune encefalopathieën, …

De zorg voor de epilepsiepatiënt

dr. Henri Hauman, subspecialisme: epilepsie en slaapstoornissen

“Als epileptologen stellen we onze beste zorg ter beschikking van mensen met epilepsie. We zorgen voor deze mensen op verschillende vlakken: als het moeilijk is om de juiste diagnose te achterhalen of als de patiënt te veel aanvallen heeft, ondanks meerdere anti-epileptica.

Ook als ze last hebben van hun medicatie of als door de epilepsie moeilijkheden ontstaan in het dagdagelijkse leven, staan we klaar. We beschikken in ons ziekenhuis vaak als één van de eersten over de nieuwste medicatie.”

“Daarnaast houden we ons bezig met slaapproblemen, vooral als het gaat over in- en doorslaapmoeilijkheden, uitgesproken vermoeidheid overdag of gedragsveranderingen door problemen met de droomslaap. Recent werd met cognitieve gedragstherapie begonnen in samenwerking met een specifiek daartoe opgeleide psycholoog.”

Beroerte: time is brain, elke minuut telt!

Bij patiënten met symptomen van een beroerte blijft een snelle en doelgerichte doorverwijzing vanuit de eerste lijn van cruciaal belang. Zo kan bij opname zo snel mogelijk bepaald worden of een patiënt behandeld kan worden met intraveneuze trombolyse of intra-arteriële trombectomie. Beide behandelingen kunnen de prognose sterk verbeteren, maar kunnen enkel binnen een beperkt tijdsvenster uitgevoerd
worden. Nadien worden patiënten opgenomen op de stroke-unit, een aparte eenheid binnen onze afdeling met gespecialiseerde verpleegkundigen. Er wordt ook nauw samengewerkt met de diensten cardiologie, vaatheelkunde en revalidatie.

Multidisciplinaire neuro-oncologische raadpleging

Vanaf september 2019 start dr. Rizvana Amir, in samenwerking met
dr. Katrien De Block, oncoloog, met de multidisciplinaire neuro-oncologische
raadpleging. Deze zal één keer per maand plaatsvinden. Daarbij zullen patiënten met een oncologische aandoening van het zenuwstelsel door beide artsen gezien worden om een optimale zorg op maat te kunnen geven.