Sinds 2016 neemt AZ Sint-Maarten, als eerste perifere ziekenhuis in de regio, deel aan Fase 1-studies voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

De Fase 1-unit bevindt zich zich op Route 280 en heeft een capaciteit van acht bedden .

Wat is een 'Fase 1-unit'?

Bij klinische studies wordt een geneesmiddel getest in 4 fases:

  • Fase 1: de veiligheid en werking van een geneesmiddel wordt getest op gezonde vrijwilligers én patiënten. Ons ziekenhuis test alleen op patiënten.
  • Fase 2: het geneesmiddel wordt getest op patiënten die de aandoening in kwestie hebben.
  • Fase 3: er wordt getest op een grotere groep patiënten om zo de effecten en nevenwerkingen op lange termijn na te gaan. Ook wordt hier vergeleken met een groep patiënten die de standaardtherapie of placebo krijgt. Als het geneesmiddel deze test doorstaat, wordt het geregistreerd door het European Medicines Agency (EMA).
  • Fase 4: vindt plaats als het medicijn reeds op de markt is en dient o.a. om uiterst zeldzame bijwerkingen op te sporen.

Een klinische studie opstarten bij AZ Sint-Maarten?

Stap 1

Licht eerst de betrokken arts-specialist in over de studie.

Stap 2

Wil de arts deelnemen, dan meld je de studie via het aanmeldingsformulier aan bij de coördinator van de studiedienst. De contacten met de ondersteunende diensten verlopen ook via de coördinator.

Stap 3

Achteraf dien je verplicht je studie in bij de commissie ethiek van vzw Emmaus. Je vult hiervoor een aparte vragenlijst van het comité in.

Contact